Δημόσια συλλογικά αγαθά

Εικόνα

Δημόσια συλλογικά αγαθά

Το κεντρικό θέμα των εκδηλώσεων του φετινού Greenwave είναι τα δημόσια αγαθά, όπως το νερό, ο αέρας, τα δάση, τα ποτάμια, οι υγρότοποι, τα ρέματα, οι θάλασσες, οι ακτές, οι πράσινοι και ελεύθεροι χώροι στις πόλεις, η υγεία και η παιδεία, η δημόσια ενημέρωση. Αν και θα επικεντρωθούμε σε ορισμένα Συνέχεια

Advertisement